Ordensreglement

Med over 35,000 besøgende Vi er altid glade for at se jer hvert år, er det vigtigt Også for dyrene at alle får en god oplevelser hos os.

 


 • Adgang til søerne kræver gyldigt fiskekort
 • Det indløste fiskekort er personligt
 • Det indløste fiskekort gælder kun for 1 stang
 • Det indløste fiskekort gælder kun for den tid, der er betalt for
 • Det indløste fiskekort skal opbevares på personen med henblik på kontrol
 • Mindst halvdelen af en gruppe skal indløse fiskekort
 • Der må kun benyttes én krog pr. fiskestang – dvs. fladfiske-,silde-, markrelforfang og ligenede er forbudt!
 • Fisk skal fanges fanges regulært- dvs. kroges foran gællerne
 • Net må kun bruges til landing af fisk
 • En hver form for forfordring er forbudt
 • Kørsel direkte ind til søerne kan ske efter aftale
 • Fangstbegrænsning på 10 fisk pr. fiskekort
 • Rensning af fisk skal foregå ved rensebordet, og fiskeaffald må KUN komme i den opstillede spand ved siden af rensebordet
 • De opstillede bænkeborde er kun til at sidde ved, ikke til at flytte rundt og stå på
 • Tag hensyn til hinanden, kast ikke på tværs af søerne og over andres liner
 • Ryd op efter dig, de opstillede skraldespande er til for at blive brugt
 • Smid ikke kroge og line mv. på jorden, vis hensyn til natur og dyreliv

Genudsætning er IKKE tilladt, dog skal sandart og fejlkrogede ørreder genudsættes.

divider

 

Hunde må ikke medbringes

Overtrædelse af reglementet medfører omgående bortvisning - evt. politianmeldelse.